• Najbliższe konferencje ogranizowane przez Instytut:

    XXIII Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, 2018

    Wylęgarnia 2018

     

  • Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

mgr inż. Marek Trella na konferencji naukowej pt. "Turystyka wodna - ekonomiczne i społeczne aspekty jej rozwoju oraz wpływ na środowisko w regionie"

W dniach 5-7 października 2015 r. w Szczecinie mgr inż. Marek Trella z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa uczestniczył w konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. pt. "Turystyka wodna - ekonomiczne i społeczne aspekty jej rozwoju oraz wpływ na środowisko w regionie", w trakcie którego wygłosił referat pt. “Wędkarstwo na Zalewie Wiślanym jako jedna z szans na rozwój turystyki regionalnej”.

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Listopad 2015

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

-        dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

Rada Naukowa IRS - kadencja 2015-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IRS kadencji 2015-2019. Rada ze swojego grona wybrała przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Jan Glogowski oraz zastępców przewodniczącego w osobach: prof. dr hab. Mariusz Piskuła, prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki i prof. dr hab. Zdzisław Zakęś.

Współpraca IRS i UWM w zakresie rybactwa

W poniedziałek, 5 października br., odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Rybactwa Śródlądowego z przedstawicielami Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie poświęcone głównie rozszerzeniu współpracy między jednostkami. Instytut Rybactwa Śródlądowego reprezentował Dyrektor dr inż. Grzegorz Dietrich oraz zastępcy Dyrektora - prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz oraz dr inż. Marek Bogacki,. Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski oraz Prodziekani - dr hab. inż. Ewa Paturej, prof UWM, dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof.

Dr Grzegorz Dietrich na konferencji 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Dr Grzegorz Dietrich wygłosił wykład na konferencji 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes zatytułowany:

Pt „EFFECT OF DILUTION OF FROZEN/THAWED SPERM OF SEX-REVERSED RAINBOW TROUT ON SPERM MOTILITY AND FERTILIZING ABILITY DURING POST-THAW STORAGE”

Konferencja odbyła się w dniach 7-11 września, miała miejsce w mieście Ankona we Włoszech.

Link do strony konferencji: http://fishgametes2015.com/