Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (9)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Drwęcy z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S9/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (8)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Redy z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S8/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (7)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Łeby z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S7/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (6)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Słupi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S6/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (5)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Parsęty z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S5/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (4)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Parsęty z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – 4/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (3)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Iny z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S3/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (2)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Regi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S2/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (1)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu górnej Regi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S1/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00