Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora Pani Agnieszce Napiórkowskiej-Krzebietke