Biblioteka IRS

Kontakt: biblioteka@infish.com.pl

 

Biblioteka czynna od wtorku do czwartku w godzinach 9 - 14.

 

Biblioteka IRS funkcjonująca od lipca 1951 r. posiada jeden z największych w Polsce księgozbiorów z zakresu rybactwa śródlądowego, ichtiologii, hydrobiologii i kierunków pokrewnych. Zgromadzono tu zbiory wielojęzyczne,  szczególnie w odniesieniu do czasopism. O unikatowym charakterze zbiorów bibliotecznych świadczy fakt, że dotyczą jednej tematyki tj. wód śródlądowych i rybactwa. Wiele książek i czasopism jest rzadko spotykanych w bibliotekach polskich lub wręcz są jedynymi egzemplarzami w Polsce, niektóre zostały wydane w XIX wieku.

Obecnie księgozbiór liczy blisko 16 000 woluminów druków zwartych (razem z placówkami 25 000), około 770 tytułów czasopism, 2000 pozycji rękopisów, 1500 operatów zagospodarowania jezior oraz prace doktorskie, normy, tematyczne zestawienia dokumentacyjne i fotokopie.         

Biblioteka IRS jest specjalistyczną biblioteką naukową, posiadającą filie w placówkach terenowych w Żabieńcu k. Warszawy, Giżycku i Gdańsku.

Tematyka zbiorów obejmuje: rybactwo śródlądowe, biologię ryb, systematykę i anatomię, choroby ryb, hodowlę, połowy, rybactwo stawowe, jeziorowe i rzeczne, gospodarkę na zbiornikach zaporowych, hydrobiologię, ekologię wód, ochronę wód i środowiska, wędkarstwo, akwarystykę, prawodawstwo rybackie, zanieczyszczenia i ochronę wód.

Zbiory są opracowane w formie katalogów druków zwartych (autorski i tematyczny wg haseł przedmiotowych) oraz kartoteki czasopism, rękopisów, operatów jeziorowych, prac doktorskich, norm i TZD. Utworzony został elektroniczny katalog czasopism biblioteki IRS na bazie oprogramowania WEBLIS.

Biblioteka udostępnia swe zbiory wg regulaminu (zob. Regulamin) od wtorku do czwartku w godzinach 9 – 14.
W pozostałe dni tygodnia Biblioteka jest nieczynna.

Czytelnia IRŚ dostępna jest dla każdego kto korzysta ze zbiorów bibliotecznych IRS. Zbiory udostępniane są zgodnie z Regulaminem korzystania z biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Do dyspozycji czytelników są:

 • kartoteka autorska zawartości czasopism polskich i zagranicznych (do 1980 r.)
 • kartoteka tematyczna zawartości czasopism polskich i zagranicznych ułożona według UKD (do 1980 r.)
 • Bibliografia Polskiej Literatury z zakresu rybactwa śródlądowego (od 1985 r.; uaktualniana co roku)
 • Ekspres Informacja (bieżące rekordy z bazy SIGŻ-IR; dwumiesięcznik)

Usługi kserograficzne świadczone są na miejscu w Instytucie.

Godziny otwarcia czytelni: 9.00 – 14.00 (od wtorku do czwartku).
W pozostałe dni tygodnia Czytelnia jest nieczynna

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA

1.   Wypożyczalnia czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach 9-14.

2.   Z Wypożyczalni mają prawo korzystać:

 • pracownicy IRS
 • studenci i pracownicy UW-M po zostawieniu w Bibliotece karty bibliotecznej UW-M, legitymacji studenckiej lub pracowniczej bądź indeksu.

3.   Na każdą wypożyczaną pozycję należy wypełnić rewers potwierdzony własnoręcznym podpisem.

4.   Pracownicy IRS mogą korzystać z wypożyczalni bez ograniczeń.

5.   Studenci i pracownicy UW-M mogą jednorazowo wypożyczyć 5 tytułów książek na 4 miesiące. Czasopisma są wypożyczane studentom tylko na miejscu w Czytelni, a pracownikom na okres do 2 tygodni.

6.   Książki szczególnie poszukiwane wypożyczane są na kilka dni.

7.   Czytelnik ponosi odpowiedzialność za stan wypożyczonych materiałów i ich terminowy zwrot.

8.   Czytelnik ma prawo przedłużenia terminu wypożyczenia, o ile nie ma innych zamówień na daną pozycję. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książek przed wyznaczonym terminem.

9.   Czytelnicy przetrzymujący książki tracą prawo do wypożyczania następnych pozycji do momentu ich zwrotu.

10.  Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • książek z księgozbiorów podręcznych
 • pozycji wydanych przed 1939 rokiem
 • egzemplarzy archiwalnych
 • dzieł wymagających konserwacji

11.  W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany odkupić wydawnictwo wskazane przez pracownika Biblioteki.

12.  Uszkodzenia książki zauważone przy wypożyczaniu należy zgłaszać bibliotekarzowi.

 

CZYTELNIA - REGULAMIN

 1. Czytelnia jest czynna od wtorku do czwartku w godzinach 9 – 14.  Może z niej korzystać każdy zainteresowany naszymi zbiorami bibliotecznymi.
 2. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism polskich i zagranicznych. Zbiory specjalne (operaty jezior) udostępniane są pod warunkiem zostawienia bibliotekarzowi pisemnej zgody promotora pracy.
 3. Odwiedzający Czytelnię powinien wpisać się do książki odwiedzin i złożyć na czas wypożyczenia określonych materiałów bibliotecznych ważny dokument tożsamości. Jednorazowo czytelnik może otrzymać do Czytelni 5 pozycji.
 4. O możliwości wykonania odbitek z materiałów udostępnianych w Czytelni decyduje bibliotekarz. Ograniczeniem do wykonywania odbitek są przepisy prawa autorskiego, wyjątkowa wartość biblioteczna publikacji oraz konieczność chronienia ich przed zniszczeniem.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za materiały, z których korzysta. Obowiązany jest obchodzić się z nimi starannie, a dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 6. W Czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych, picia, jedzenia i palenia tytoniu.

 

Wykaz czasopism bieżących w Bibliotece IRS

 

czasopisma polskie

 • Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Sciences
 • Archives of Polish Fisheries   
 • Biuletyn Naukowy UWM Olsztyn
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą
 • Humanistyka i Przyrodoznawstwo
 • Komunikaty Rybackie
 • Limnological Papers
 • Limnological Review
 • Magazyn Przemysłu Rybnego
 • Nasze Wody
 • Natura. Przyroda Warmii i Mazur
 • Polish Journal of  Ecology
 • Polish Journal of  Natural Sciences
 • Przegląd Rybacki
 • Roczniki Naukowe PZW
 • Rozprawy i Monografie UWM Olsztyn
 • Rynek Ryb
 • Wędkarski Świat
 • Wiadomości Rybackie
 • Wiadomości Wędkarskie

czasopisma zagraniczne

 • Cybium  / Francja
 • Ecology of Freshwater Fish  / Wielka Brytania
 • EIFAC Occasional Paper  / Włochy
 • FAO Fisheries and Aquaculture Report  / Włochy
 • FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper  / Włochy
 • Fischer und Teichwirt  / Niemcy
 • Fisheries and Aquaculture in Europe  / Belgia
 • Novitates. American Museum  / USA
 • Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia  / USA