Artykuły

Porównanie wyników trzech metod połowu ryb wykorzystanych do oceny składu gatunkowego i struktury ilościowej zespołu ryb

Autorzy: Andrzej Kapusta1, Jacek Perkowski2, Łukasz Strzałkowski2, Jan Woźniak2, Marcin Dobrowolski2, Piotr Traczuk1, Tomasz Heese3


1 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
2 Okręg Mazowiecki, Polski Związek Wędkarski
3 Politechnika Koszalińska

 

ABC kontrolowanego rozrodu lina

Autorzy: Sławomir Krejszeff1, Katarzyna Palińska-Żarska2, Daniel Żarski3

 
1 Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
2 Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3 Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie