Operaty rybackie - informacje

Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 27-01-2022)

Informujemy, że dnia 27 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1) Obwód rybacki jeziora Okoniewskie (Moczydło) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka  

2) Obwód rybacki jeziora Kierskie Małe na rzece Samica nr 2

Operaty rybackie - odwołanie posiedzenia z dnia 20-12-2021

Ze względu na nikłe zainteresowanie opiniowaniem w dniu 20 grudnia 2021 r., termin opiniowania zostaje przesunięty na 27 stycznia 2022 r.

Prosimy o przesyłanie operatów do zaopiniowania w tym terminie najpóźniej do dnia 3 grudnia 2021 r.

Informacje o operatach, które będą opiniowane w dniu 27 stycznia 2022 r. zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

Zespół ds. Opiniowania Operatów