Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Wsparcie w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Tytuł operacji: Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy

Beneficjenci:  Stanpol Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
Port Fish Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rybne MARKO Adam Laskowski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im.Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania: 1 października 2020 r. – 31 grudnia 2023 r.

Budżet projektu: 6 493 282,38 zł