Operaty rybackie - wyślij wniosek

Wniosek o sporządzenie opinii o operacie rybackim wnioskodawca starający się o uzyskanie uprawnienia do rybactwa lub uprawniony do rybactwa przesyła wraz z operatem rybackim pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: operaty.rybackie@infish.com.pl