Opearty Rybackie - terminy posiedzeń

Terminy podstawowe zaplanowanych posiedzeń Zespołów Opiniujących Operaty Rybackie w 2022 roku. Mogą one ulec zmianie w zależności od liczby przesłanych do zaopiniowania operatów.

27 stycznia 2022 r.
24 lutego 2022 r.
31 marca 2022 r.
28 kwietnia 2022 r.
26 maja 2022 r.
30 czerwca 2022 r.
28 lipca 2022 r.
25 sierpnia 2022 r.
29 września 2022 r.
27 października 2022 r.
24 listopada 2022 r.
29 grudnia 2022 r.

Uwaga: planując przesłanie operatu do zaopiniowania, należy wziąć pod uwagę tryb przygotowywania opinii, tj. operaty nadesłane np. w lutym będą najpóźniej opiniowane w maju itd. (patrz Regulamin opiniowania operatów rybackich w Instytucie Rybactwa Śródlądowego)