Opearty Rybackie - terminy posiedzeń

Terminy podstawowe zaplanowanych posiedzeń Zespołów Opiniujących Operaty Rybackie w 2022 roku. Mogą one ulec zmianie w zależności od liczby przesłanych do zaopiniowania operatów.

  • 27 stycznia 2022 r.
  • 24 luty 2022 r.
  • 31 marzec 2022 r.
  • 28 kwiecień 2022 r.
  • 26 maj 2022 r.
  • 30 czerwiec 2022 r.
  • 28 lipiec 2022 r.
  • 29 wrzesień 2022 r.
  • 27 październik 2022 r.
  • 24 listopad 2022 r.

Uwaga: planując przesłanie operatu do zaopiniowania, należy wziąć pod uwagę dwumiesięczny tryb przygotowywania opinii, tj. operaty nadesłane np. w lutym będą najwcześniej opiniowane w kwietniu itd. (patrz regulamin opiniowania operatów rybackich w Instytucie Rybactwa Śródlądowego)