Opearty Rybackie - terminy posiedzeń

Terminy stałych posiedzeń Zespołów opiniujących operaty w 2021 roku.

 • 25 luty 2021 r.
 • 25 marzec 2021 r
 • 29 kwiecień 2021 r.
 • 27 maj 2021 r.
 • 24 czerwiec 2021 r.
 • 29 lipiec 2021 r.
 • 26 sierpień 2021 r.
 • 23 wrzesień 2021 r.
 • 28 październik 2021 r
 • 25 listopad 2021 r.
 • 20 grudnia 2021 r.

Uwaga: planując przesłanie operatu do zaopiniowania, należy wziąć pod uwagę dwumiesięczny tryb przygotowywania opinii, tj. operaty nadesłane w lutym będą najwcześniej opiniowane w kwietniu itd. (patrz paragraf 6 regulaminu)