Operaty Rybackie - terminy posiedzeń

 

Terminy podstawowe zaplanowanych posiedzeń Zespołów Opiniujących Operaty Rybackie w 2023 roku. Mogą one ulec zmianie w zależności od liczby przesłanych do zaopiniowania operatów.

26 stycznia 2023 r.

23 lutego 2023 r.

30 marca 2023 r.

27 kwietnia 2023 r.

25 maja 2023 r.  (zmieniony na 30 maja 2023 r.)

29 czerwca 2023 r.

27 lipca 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

28 września 2023 r.

26 października 2023 r.

30 listopada 2023 r.

28 grudnia 2023 r.

Uwaga: planując przesłanie operatu do zaopiniowania, należy wziąć pod uwagę tryb przygotowywania opinii, tj. operaty nadesłane np. w lutym będą najpóźniej opiniowane w maju itd. (patrz Regulamin opiniowania operatów rybackich w Instytucie Rybactwa Śródlądowego)