Operaty Rybackie - terminy posiedzeń

Terminy podstawowe zaplanowanych posiedzeń Zespołów Opiniujących Operaty Rybackie w 2024 roku. Mogą one ulec zmianie w zależności od liczby przesłanych do zaopiniowania operatów.

28 grudnia 2023 r.

25 stycznia 2024 r.

29 lutego 2024 r.

28 marca 2024 r.

25 kwietnia 2024 r.

29 maja 2024 r.

27 czerwca 2024 r.

25 lipca 2024 r.

29 sierpnia 2024 r.

26 września 2024 r.

30 października 2024 r.

28 listopada 2024 r.

30 grudnia 2024 r.

Uwaga: planując przesłanie operatu do zaopiniowania, należy wziąć pod uwagę tryb przygotowywania opinii, tj. operaty nadesłane np. w lutym będą najpóźniej opiniowane w maju itd. (patrz Regulamin opiniowania operatów rybackich w Instytucie Rybactwa Śródlądowego – Państwowym Instytucie Badawczym)