RRW-22

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy:

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2022 rok Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.).

2. Forma przekazywania danych:

w formie papierowej,  metoda pełna,  obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW-22:

17 marca 2023 r. z danymi za 2022 rok.

4. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Kwestionariusz RRW-22 - za 2022 rok (pdf)216.89 KB