Ochrona zasobów genetycznych hodowlanych i cennych środowiskowo ryb słodkowodnych i dwuśrodowiskowych

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Ochrona zasobów genetycznych hodowlanych i cennych środowiskowo ryb słodkowodnych i dwuśrodowiskowych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Umowa o dofinansowanie nr 00061-6521.5-OR1400001/20/21 zawarta w dniu 12.03.2021 r.

Beneficjent:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Kwota dofinansowania: 1 169 232,00 zł

Okres realizacji operacji: 2021-2025

Cel operacji:  Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb