Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych metod wykorzystujących presję środowiska w rozrodzie i inkubacji ikry oraz wychowie stadiów młodocianych ryb łososiowatych w naturalnym środowisku niedostępnym ze względu na przeszkody migracyjne

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych metod wykorzystujących presję środowiska w rozrodzie i inkubacji ikry oraz wychowie stadiów młodocianych ryb łososiowatych w naturalnym środowisku niedostępnym ze względu na przeszkody migracyjne" w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.13 “Innowacje”

Umowa o dofinansowanie nr 00006-6520.13-OR1600008/19/20 zawarta w dniu 30.10.2020 r.

Skład konsorcjum badawczego:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Kwota dofinansowania: 4 705 829,81 zł

Okres realizacji operacji: 2020-2023

Cel operacji: wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy.

Planowane/przewidywanie wyniki operacji/efekty: Efektem realizacji tego projektu będzie opracowanie i wdrożenie metod inkubacji ikry w górnych odcinkach rzek niedostępnych dla migrujących ryb, a następnie wychowu w tych miejscach stadiów młodocianych, które będą przystosowane do życia w naturalnym środowisku.