Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.1 “Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna”

Umowa o dofinansowanie nr 00001-6520.1-OR1400001/18/19 zawarta w dniu 23.08.2019 r.

Kwota dofinansowania: 8 180 770,65 zł

Okres realizacji operacji: 2018-2022

Cel operacji: Dokonanie oceny wdrażania “Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce (PGZWP) w formie raportu dla Komisji Europejskiej z lat 2015-2017, zarybianie dorzecza Odry i Wisły zgodnie z założeniami PGZWP oraz uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia raportu w okresie do 2024 r. i przeprowadzenie badań poprzedzających wykonanie zarybienia.