Kurs elektropołowowy: 18-19 czerwca, Wrocław

Informujemy, że Pracownia Hydroakustyki Instytutu Rybactwa Śródlądowego - PIB w Olsztynie organizuje kurs elektropołowowy upoważniający do kierowania grupa połowową posługująca się elektrycznymi narzędziami odłowu ryb.

Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dniach 18-19 czerwca 2024 roku. Pierwszego dnia odbędą się zajęcia teoretyczne, a drugiego ćwiczenia praktyczne w terenie zakończone egzaminem. 

Rejestrację i szczegółowe informacje można uzyskać w firmie  Akademia Dobrej Jazdy z Wrocławia, która zabezpiecza logistycznie przeprowadzenie kursu.

Proszę kontaktować się z Panem Michałem Majchrzakiem, tel. 515 449 084. mail: akademia.oferty@gmail.com.

 

dr Jacek Tunowski

Pracownia Hydroakustyki
Instytut Rybactwa Śródlądowego
 im. Stanisława Sakowicza - PIB
ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524 01 71