Porównanie wyników trzech metod połowu ryb wykorzystanych do oceny składu gatunkowego i struktury ilościowej zespołu ryb

Autorzy: Andrzej Kapusta1, Jacek Perkowski2, Łukasz Strzałkowski2, Jan Woźniak2, Marcin Dobrowolski2, Piotr Traczuk1, Tomasz Heese3


1 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
2 Okręg Mazowiecki, Polski Związek Wędkarski
3 Politechnika Koszalińska