Przetargi

Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie)

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/2019. Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

Postępowanie dotyczącego sprzedaży majątku ruchomego, dwóch jednostek pływających:

1)„Statku typu Conrad 900M/156

2) łodzi aluminiowej Quicksilver Mercury Marine - model 500SF”

Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2019” w ramach projektu, pn. „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Działanie „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”,

Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2019” w ramach projektu, pn. „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Działanie „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”, o którym mowa w art.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

Postępowanie dotyczącego sprzedaży majątku ruchomego, dwóch jednostek pływających:

1)„Statku typu Conrad 900M/156

2) łodzi aluminiowej Quicksilver Mercury Marine - model 500SF”

Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie)

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-1/2019. Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu