Przetargi

Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-10/2020. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Zamówienie obejmuje podział przedmiotu zamówienia na 4 części:

1)    Część 1 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej na 27 jeziorach woj. wielkopolskiego i lubuskiego.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (9)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Drwęcy z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S9/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (8)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Redy z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S8/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (7)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Łeby z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S7/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (6)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Słupi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S6/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (5)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Parsęty z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S5/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (4)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Parsęty z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – 4/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (3)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu Iny z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S3/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00