Przetargi

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb na potrzeby realizacji projektu REGA dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-15/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do identyfikacji ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert upływa dnia  24.07.2020r. do godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO II

Przedmiot przetargu jest NISSAN TERRANO 2,7D, zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Podstawowe dane samochodu 1)rok produkcji: 1997; 2) nr rejestracyjny: OTG 3372; 3) nr VIN: VSKTVUR20V0329005; 4) przebieg: 307420 km;  5) data pierwszej rejestracji: 23.08.1999 r.; 6)  ubezpieczenie OC: ważne do 30.11.2020 r.; Cena wywoławcza 4000,00 zł

Termin składania : 24.07.2020 godz. 10:00

Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

DYR.Zam.Publ.-14/2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach -  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarami. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jedną lub więcej części.

Część nr 1. Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu oraz modernizacja elewacji hali podchowowej Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki

Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odłowu w obwodzie rybackim Jeziora Koronowskie na rzece Brda nr 9 oraz w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1

- nr sprawy: ZIHiEW-S/SR4

oferty należy złożyć do dnia 29.06.2020 r. do godziny 11:00

Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn

DYR.Zam.Publ.-12/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn, w ramach projektu innowacyjnego PO Rybactwo i Morze „STAWPROPLUS" (ARMIR umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał.

Dostawa materiału zarybieniowego

DYR.Zam.Publ.-11/2020. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego” do miejsca wpuszczania wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

Przedmiot przetargu jest NISSAN TERRANO 2,7D, zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Podstawowe dane samochodu 1)rok produkcji: 1997; 2) nr rejestracyjny: OTG 3372; 3) nr VIN: VSKTVUR20V0329005; 4) przebieg: 307420 km;  5) data pierwszej rejestracji: 23.08.1999 r.; 6)  ubezpieczenie OC: ważne do 30.11.2020 r.; Cena wywoławcza 5000,00 zł