Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (2)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Regi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S2/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (1)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu górnej Regi z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S1/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00

Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie II., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert do 30.04.2020r. - godz. 10:00

Sondaż cenowy na najem długoterminowy fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up (S2.)

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na zadanie pn. "Najem długoterminowy (24 miesiące) fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up na potrzeby IRŚ w Olsztynie (S2.)"

Pisemną lub elektroniczną ofertę proszę złożyć do dnia 30.04.2020 r. do godz. 12.00 na warunkach określonych w załącznikach.

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącziku nr 3 do SIWZ DYR.Zam.Publ.-7/2020

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-27, godzina: 10:00

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 3 do 10g/szt. pochodzącego z sezonu 2019/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywego narybku węgorza europejskiego w ilości 2 400 000 osobników, w tym: Część 1 - 1 000 000 osobników, Część 21400 000 osobników o masie jednostkowej od 3 do 10 g/szt. i długości całkowitej ciała poniżej 20 cm, pochodzącego z sezonu 2019/2020, do miejsc zarybienia wskazanych przez Zamawiającego.

Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert do 15.04.2020r. - godz. 10:00

Sondaż cenowy na najem długoterminowy fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na zadanie pn. "Najem długoterminowy (24 miesiące) fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up na potrzeby IRŚ w Olsztynie"

Pisemną lub elektroniczną ofertę proszę złożyć do dnia 31.03.2020 r. do godz. 11.00 na warunkach określonych w załącznikach.