Przetargi

Dostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-35/2020.

Dostawa paszy do Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu dla sandaczy, pstrągów tęczowych i jesiotrów na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-33/2020.

Dostawa dwóch pomp dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-32/2020.

Dostawa generatora tlenu dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-31/2020.

Wykonanie remontu dachu oraz prac malarskich wraz wymianą oświetlenia na terenie Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach

DYR.Zam.Publ.-26/2020

Termin składania ofert: 07.01.2021 r. godz. 10:00

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 15.01.2021 r. godz. 10:00

UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 22.01.2021 r. godz. 10:00

Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym

DYR.Zam.Publ.-30/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym”. (2 szt.) na potrzeby realizacji projektów „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”,

Termin składani aofert 30.12.2020 godz.10:00

 

Doradztwo energetyczno-techniczne w projekcie pod nazwą „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Ogłoszenie lidera konsorcjum w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  pod tytułem „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” .

Pełna informacja oraz formularze potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załącznku "zapytanie ofertowe".

Termin składanie ofert upływa w dniu 24 grudnia 2020r.

Dostawa i montaż instalacji solarnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ...

DYR.Zam.Publ.-28/2020.Dostawa i montaż instalacji solarnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20).

Termin składania ofert 29.12.2020 godz. 10:00

Dostawa, adaptacja i montaż elementów systemów wodnych RAS do 5 zestawów kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie ...

DYR.Zam.Publ.-29/2020. Dostawa, adaptacja i montaż elementów systemów wodnych RAS do 5 zestawów kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

Termin składania ofert 23.12.2020 r. godz. 10:00

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-27/2020

Termin składania ofert: 16.12.2020 r. godz. 10:00