Przetargi

Dostawa basenów podchowowych i aparatów inkubacyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, ...

DYR.Zam.Publ.-25/2020. Dostawa basenów podchowowych i aparatów inkubacyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.),

Termin składania ofert : 25.11.2020 godz.10:00

Dostawa kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”

DYR.Zam.Publ.-24/2020. Dostawa kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20).

Termin składania ofert : 18.11.2020 godz 10:00

„Dostawa nowych urządzeń w celu modernizacji systemu wylęgarniczo – podchowowego” na potrzeby realizacji Projektu pt.: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)”

DYR.Zam.Publ.-23/2020. „Dostawa nowych urządzeń w celu modernizacji systemu wylęgarniczo – podchowowego” na potrzeby realizacji Projektu pt.: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)” (Umowa o dofinansowanie Nr 00002-6520.13-OR1100004/19) z dnia 10.06.2020 r.

Termin składania ofert 16.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego”

DYR.Zam.Publ.- WR22/1-3/2020Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt.

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-21/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia(zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert: 12.11.2020 r. godz. 10:00

Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia peryferyjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Uwaga zmiana terminu składania ofert

DYR.Zam.Publ.-19/2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia peryferyjnego na  potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części:

1)Dostawa komputerów na potrzeby IRS w Olsztynie

Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego

DYR.Zam.Publ.-20/2020. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Remont pomieszczeń laboratoryjno-biurowych budynku administracyjnego oraz adaptacji pomieszczeń bazy noclegowo-laboratoryjnej na terenie Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

DYR.Zam.Publ.-18/2020. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń laboratoryjno-biurowych budynku administracyjnego, adaptacji pomieszczeń bazy noclegowo-laboratoryjnej, naprawy dachu budynku laboratorium i hydroizolacji ścian zewnętrznych budynku warsztatowo-magazynowego z basenem przeznaczonym do tworzenia, naprawy i przechowywania sprzętu badawczego na terenie Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku (adres zakładu ZRJ ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko). Zakres prac określa załączony przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ).

Dostawa paszy tuczowej dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa

DYR.Zam.Publ.-17/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy tuczowej dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-08, godzina: 10:00

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do IRS w Olsztynie na potrzeby projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) ..."

DYR.Zam.Publ.-16/2020. Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na potrzeby realizacji projektu pt.