Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/ZO/JEZIORÓWKA pt. Usługa przygotowania i realizacji filmu dokumentalno-edukacyjnego o gospodarce rybackiej.

Projekt realizowany na podstawie umowy  nr 00003-6520.16-OR1500001/19 z dnia 29.12.2020 r.pt. Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych (JEZIORÓWKA) w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.16 “Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny”

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/ZO/KONTENERY pt. Dostawa hormonów do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb.

Dostawa hormonów  do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb na potrzeby  realizacji zadań projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”  (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

Zam.30/2021/PN/PRO-PERCH pt. Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akroni

Zapytanie ofertowe 8/2021/ZO/KONTENERY pt. Dostawa wentylacji mechanicznej z rekuperacją i akcesoriami.

Dostawa wentylacji mechanicznej z rekuperacją i akcesoriami na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.) Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20. Działanie 2.1. Innowacje w Akwakulturze.

Zapytanie ofertowe 4/2021/ZO/KONTENERY pt. Dostawa wontonów nordyckich na potrzeby realizacji badań naukowych efektywności zarybień do Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku.

Zapytanie ofertowe 4/2021/ZO/KONTENERY pt. Dostawa wontonów nordyckich na potrzeby realizacji badań naukowych efektywności zarybień  do Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku.

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 10.08.2021  r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie na adres:

Zapytanie ofertowe nr 5/2021/IRŚ. Dostawa laptopa, monitora , oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopa, monitora ,  oprogramowania  oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 02.08.2021  r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

Zapytanie ofertowe 2/2021.ZO/JEZIORÓWKA. Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe nr 4/2021/ZO/IRŚ pt. Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby realizacji w terenie dla jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  na potrzeby realizacji w terenie dla jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie

 

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie

Dokumentacja dla przedmiotowego postępowania została zamieszczona na Platformie zakupowej pod adresem:

Zapytanie ofertowe pt. Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.