Szkolenie z dobrostanu - 9 grudnia 2022, 10:00

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenie odbędzie się drogą komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams).

Zgłoszenia prosimy składać do: dr inż. Krzysztof Kazuń, tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl (preferowany kontakt drogą elektroniczną), nie później niż do 6 grudnia 2022 r. Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

  • dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
  • warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb.

Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie wynosi 200 zł, płatne przelewem na konto Instytutu:

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
z tytułem: Szkolenie dobrostan ryb