Fundacja Ratuj Ryby

W dniu 10.04.2015 roku Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie objął patronatem naukowym Fundację  Ratuj Ryby. Porozumienie o współpracy ma na celu  poprawę poziomu edukacji ekologicznej oraz propagowanie idei zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Zgodnie z Listem intencyjnym sygnatariusze porozumienia będą podejmować wspólne  działania na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii środowiska wodnego, biologii ryb i innych organizmów wodnych, wpływu działalności człowieka na ekosystemy wodne, promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi, działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych, działania na rzecz wsparcia gospodarki rybacko-wędkarskiej.

 

Fundacja Ratuj Ryby

KRS: 0000535411, REGON: 360321515, NIP: 782-257-71-43

www.ratujryby.pl

https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Ratuj-Ryby/842751449110761?ref=hl