Medal Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza

W pięćdziesiątą rocznicę powołania Instytutu Rybactwa Śródlądowego, z inicjatywy wychowanków Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza, ustanowiony został Medal Jego imienia.

Medal Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i gospodarcze w dziedzinie rybactwa śródlądowego. Odznaczenie to nadawane jest polskim i zagranicznym osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom.

Medal nadaje Kapituła Medalu powoływana przez Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego.