Kapituła Medalu Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza

Członkowie Kapituły Medalu Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza:

  • Dr inż. Anna Wiśniewska - przewodnicząca Kapituły
  • Mgr inż. Andrzej Abramczyk
  • Prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
  • Prof. dr hab. Krzysztof Formicki
  • Dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM
  • Prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski
  • Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

Sekretarz Kapituły:

  • Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski