Konferencja "Wylęgarnia 2017"

Nałęczów 13-15 września 2017 r.

Temat przewodni:

„Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury”

 

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

we współpracy z Katedrą Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką akwakultury, a szczególnie szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia 2017”. Termin tegorocznego spotkania przypada w dniach 13-15 września 2017 r. Na miejsce tegorocznej konferencji wybraliśmy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Energetyk” w Nałęczowie  (www.cswenergetyk.lublin.pl).

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią organizmów wodnych. Planujemy zorganizowanie 4 sesji referatowych. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).

Rejestrację uczestników rozpoczniemy w środę 13 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 15 września po obiedzie.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 890zł/osobę (w tym 23% VAT). Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia 2017” do dnia 18 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł.

Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich, a także na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: m.hopko@infish.com.pl)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

z.zakes@infish.com.pl