Konferencja "Wylęgarnia 2018"

Wisła, 13-14 września 2018 r.

 

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

we współpracy z Katedrą Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować w dniach 13-14 września 2018 r. Tym razem konferencja odbędzie się na południu Polski w Wiśle (Hotel Vestina; www.hotel-vestina.pl).

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią organizmów wodnych stosowane w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji. Planujemy zorganizowanie 4 sesji referatowych. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).

Rejestrację uczestników konferencji „Wylęgarnia 2018” planujemy rozpocząć w środę 12 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 14 września po obiedzie.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 890 zł/osobę (w tym 23% VAT). Wpłaty należy dokonać na konto:

Instytut Rybactwa Śródlądowego

BGŻ BNP PARIBAS w Olsztynie

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia 2018” do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł.

Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne będą dostępne w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich i na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: m.hopko@infish.com.pl)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,
Zakład Akwakultury, IRS Olsztyn
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171, e-mail: z.zakes@infish.com.pl