Ogłoszenie o konkursie na stanowiska naukowe - PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód w Olsztynie.

Termin składania dokumentów upływa z dniem  30 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do IRS)