Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki Jeziora Czeszewskie na kanale Wapno - Laskownica - Nr 1
  2. Obwód rybacki Kanału Linawa
  3. Obwód rybacki Kanału Panieńskiego
  4. Obwód rybacki rzeki Święta (Tuga)
  5. Obwód rybacki Jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka – Nr 1

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie