Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Na posiedzeniu zaopiniowane zostały operaty rybackie następujących obwodów:

- Obwód rybacki Jeziora Czeszewskie na kanale Wapno - Laskownica - Nr 1,

- Obwód rybacki Kanału Linawa,

- Obwód rybacki Kanału Panieńskiego,

- Obwód rybacki rzeki Święta (Tuga),

- Obwód rybacki Jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka – Nr 1 (Aneks).

 

Wszystkie operaty w głosowaniu zostały zaopiniowane pozytywnie:

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki Jeziora Czeszewskie na kanale Wapno - Laskownica - Nr 1

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki Kanału Linawa

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki Kanału Panieńskiego

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki rzeki Święta (Tuga)

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki Jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka – Nr 1 (Aneks)

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

               

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

- dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

- prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

- prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

- dr hab. inż. Łucjan Chybowski, Profesor IRS – autor opinii 1 i 5 oraz Ekspert Zespołu w sprawie opinii 2,3 i 4,

- dr inż. Andrzej Szczerbowski – autor opinii 2 oraz Ekspert Zespołu w sprawie opinii 1 i 5,

- dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatu 3,

- dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii 4,

- mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

- mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.