Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2014 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Na posiedzeniu zaopiniowane zostały operaty rybackie następujących obwodów:

- obwód rybacki Jeziora Giedajty na cieku bez nazwy w zlewni Dopływu spod Jonkowa

(Kanał Trojański)

- obwód rybacki Jeziora Szeląg Wielki na rzece Szelężnica nr 2 w zlewni rzeki Drwęca

- obwód rybacki Jeziora Drwęckie na rzece Drwęca nr 4

- obwód rybacki Jeziora Pawłowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rudka - nr 3

- obwód rybacki Jeziora Trzemeszno na rzece Pniewa (Dopływ z jeziora Trzemeszno) - nr 1

Wszystkie operaty w głosowaniu zostały zaopiniowane pozytywnie:

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki Jeziora Giedajty na cieku bez nazwy w zlewni Dopływu spod Jonkowa (Kanał Trojański)

5/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki Jeziora Szeląg Wielki na rzece Szelężnica nr 2 w zlewni rzeki Drwęca

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki Jeziora Drwęckie na rzece Drwęca nr 4

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki Jeziora Pawłowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rudka - nr 3

5/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki Jeziora Trzemeszno na rzece Pniewa (Dopływ z jeziora Trzemeszno)

5/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

           

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

- dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

- prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

- prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

- dr inż. Andrzej Szczerbowski – autor opinii 2 i 5 oraz Ekspert Zespołu w sprawie opinii 1, 3 i 4,

- dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii 3 oraz Ekspert Zespołu w sprawie opinii 2 i 5,

- dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii 1 i 4,

- mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

- dr inż. Anna Hornatkiewicz-Żbik - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

- mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.