Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2014 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

a)      Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1

b)      Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2

c)      Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1

d)     Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1

e)      Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1

f)       Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2

g)      Obwód rybacki rzeki Szybka nr 1

h)      Obwód rybacki rzeki Dzika Orlica nr 1

i)        Obwód rybacki jeziora Pamer w zlewni rzeki Pisa - Nr 13

j)        Obwód rybacki jeziora Kierskie na rzece Samica - Nr 1

k)      Obwód rybacki jeziora Skrzetuszewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna -  Nr 1

l)        Obwód rybacki jeziora Dargin w zlewni rzeki Węgorapa - Nr 1

m)    Obwód rybacki jeziora Niegocin w zlewni rzeki Pisa - Nr 3

n)      Obwód rybacki jeziora Okrągłe w zlewni rzeki Pisa - Nr 7

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1

-

Przełożono głosowanie na następne posiedzenie Zespołu, po dokonaniu poprawek w operacie

2

Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1

-

Przełożono głosowanie na następne posiedzenie Zespołu, po dokonaniu poprawek w operacie

4

Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1

-

Przełożono głosowanie na następne posiedzenie Zespołu, po dokonaniu poprawek w operacie

5

Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki rzeki Szybka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki rzeki Dzika Orlica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki Jeziora Pamer w zlewni rzeki Pisa - Nr 13

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki Jeziora Kierskie na rzece Samica - Nr 1

3/0

Brak uwag

11

Obwód rybacki jeziora Skrzetuszewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna -  Nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki Jeziora Dargin w zlewni rzeki Węgorapa - Nr 1

-

Przełożono głosowanie na następne posiedzenie Zespołu, po dokonaniu poprawek w operacie

13

Obwód rybacki Jeziora Niegocin w zlewni rzeki Pisa - Nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

14

Obwód rybacki Jeziora Okrągłe w zlewni rzeki Pisa - Nr 7

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)         prof. dr hab. Arkadiusz Wołos – Członek Zespołu, p.o. Kierownika Zespołu,

b)         prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

c)         dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów o których mowa

w pkt 3. lit. l) i n),

d)        dr inż. Irena Borzęcka – autor opinii na temat operatów o których mowa w pkt 3 lit. a), b),c), d), e), f), g) i h),

e)         mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

f)         mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

Na posiedzeniu Zespołu nieobecny był dr inż. Maciej Mickiewicz, Kierownik Zespołu, w związku z czym jego kompetencje przejął Członek Zespołu, prof. dr hab. Arkadiusz Wołos. Nieobecni byli też dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów, o których mowa w punkcie 3. lit. i) i j) oraz dr inż. Andrzej Szczerbowski – autor opinii na temat operatów o których mowa w punkcie 3. lit. k) i m). Z racji nieobecności Kierownika Zespołu (z prawem głosu), nie wybrano Ekspertów Zespołu, dla zachowania nieparzystej liczby głosów (uprawnieni do głosowania byli trzej członkowie Zespołu – prof. dr hab. Arkadiusz Wołos i prof. dr hab. Zdzisław Zakęś oraz mgr inż. Hubert Szymański, przedstawiciel GDOŚ).

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie