Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 9 października 2014 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 • Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Dargin w zlewni rzeki Węgorapa - Nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2
 • Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3
 • Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4
 • Obwód rybacki rzeki Czerna Wielka nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2
 • Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3
 • Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2
 • Obwód rybacki rzeki Izera nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Łanowicze w zlewni rzeki Rospuda - nr 5
 • Obwód rybacki rzeki Odra nr 3
 • Obwód rybacki rzeki Odra nr 4
 • Obwód rybacki rzeki Odra nr 5
 • Obwód rybacki rzeki Odra nr 6
 • Obwód rybacki zbiornika Stradomia na rzece Widawa nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Widawa nr 3
 • Obwód rybacki rzeki Oława nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Ślęza nr 1
 • Obwód rybacki zbiornika Mietków na rzece Bystrzyca nr 3
 • Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 3
 • Obwód rybacki rzeki Barycz nr 2
 • Obwód rybacki rzeki Barycz nr 3
 • Obwód rybacki jeziora Dąbrowa Wielka (Wielka Woda) na rzece Wel nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Barkocińskie (Barkoczyńskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka) nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Wipsowo w zlewni rzeki Łyna - Nr 38
 • Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 11
 • Obwód rybacki rzeki Lutynia nr 1
 • Obwód rybacki rzeki Barycz nr 1

 

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

 Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie