Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że w dniu 9 października 2014 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1)      Obwód rybacki jeziora Dargin w zlewni rzeki Węgorapa - Nr 1

2)      Obwód rybacki jeziora Łanowicze w zlewni rzeki Rospuda - nr 5

3)      Obwód rybacki rzeki Lutynia nr 1

4)      Obwód rybacki rzeki Odra nr 3

5)      Obwód rybacki rzeki Odra nr 5

6)      Obwód rybacki rzeki Ślęza nr 1

7)      Obwód rybacki zbiornika Stradomia na rzece Widawa nr 1

8)      Obwód rybacki rzeki Barycz nr 3

9)      Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1

10)  Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1

11)  Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2

12)  Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3

13)  Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4

14)  Obwód rybacki rzeki Czerna Wielka nr 1

15)  Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1

16)  Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1

17)  Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2

18)  Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3

19)  Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1

20)  Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1

21)  Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2

22)  Obwód rybacki rzeki Oława nr 1

23)  Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1

24)  Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 4

25)  Obwód rybacki rzeki Izera nr 1

26)  Obwód rybacki zbiornika Mietków na rzece Bystrzyca nr 3

27)  Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 11

28)  Obwód rybacki rzeki Barycz nr 2

29)  Obwód rybacki rzeki Odra nr 4

30)  Obwód rybacki rzeki Odra nr 6

31)  Obwód rybacki rzeki Widawa nr 3

32)  Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 2

33)  Obwód rybacki jeziora Barkocińskie (Barkoczyńskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka) nr 1

34)  Obwód rybacki jeziora Dąbrowa Wielka (Wielka Woda) na rzece Wel nr 1

35)  Obwód rybacki jeziora Wipsowo w zlewni rzeki Łyna - Nr 38

36)  Obwód rybacki rzeki Barycz nr 1

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Dargin w zlewni rzeki Węgorapa - Nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jeziora Łanowicze w zlewni rzeki Rospuda - nr 5

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki rzeki Lutynia nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki rzeki Odra nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki rzeki Odra nr 5

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki rzeki Ślęza nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki zbiornika Stradomia na rzece Widawa nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki rzeki Barycz nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

11

Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

13

Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

14

Obwód rybacki rzeki Czerna Wielka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

15

Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

16

Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

17

Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

18

Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

19

Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

20

Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1

3/0

Brak uwag

21

Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

22

Obwód rybacki rzeki Oława nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

23

Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

24

Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 4

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ oraz Kierownika i Członka Zespołu

25

Obwód rybacki rzeki Izera nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

26

Obwód rybacki zbiornika Mietków na rzece Bystrzyca nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

27

Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 11

3/0

Brak uwag

28

Obwód rybacki rzeki Barycz nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

29

Obwód rybacki rzeki Odra nr 4

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

30

Obwód rybacki rzeki Odra nr 6

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

31

Obwód rybacki rzeki Widawa nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

32

Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

33

Obwód rybacki jeziora Barkocińskie (Barkoczyńskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka) nr 1

3/0

Brak uwag

34

Obwód rybacki jeziora Dąbrowa Wielka (Wielka Woda) na rzece Wel nr 1

3/0

Brak uwag

35

Obwód rybacki jeziora Wipsowo w zlewni rzeki Łyna - Nr 38

3/0

Brak uwag

36

Obwód rybacki rzeki Barycz nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

 

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 1) do 6),

d)     dr inż. Irena Borzęcka – autor opinii na temat operatów nr 7) do 23),

e)      dr inż. Paweł Buras – autor opinii na temat operatów nr 24) do 26),

f)       dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 27) do 32),

g)      dr inż. Andrzej Szczerbowski – autor opinii na temat operatów nr 33) do 36),

h)      mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

i)        mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

Na posiedzeniu Zespołu nieobecny był prof. dr hab. Zdzisław Zakęś. Z racji braku członka Zespołu z prawem głosu, nie wybrano Eksperta Zespołu, dla zachowania nieparzystej liczby głosów.

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie