Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

Obwód rybacki rzeki Prosna nr 1

Obwód rybacki jeziora Zawadzkie w zlewni rzeki Orzyc nr 2

Obwód rybacki jeziora Maróz w zlewni rzeki Łyna nr 7

Obwód rybacki rzeki Łyna nr 2

Obwód rybacki jeziora Jemiołowo na rzece Jemiołówka (Amling) nr 1

Obwód rybacki jeziora Rościnno na rzece Mała Wełna nr 7

Obwód rybacki jeziora Płaskie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 39

Obwód rybacki jeziora Okmin w zlewni rzeki Szczeberka nr 5

Obwód rybacki jeziora Ożewo w zlewni rzeki Szczeberka nr 4

Obwód rybacki jeziora Puńsk w zlewni rzeki Marycha nr 1

Obwód rybacki jeziora Wierśnie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 44

Obwód rybacki jeziora Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka)

Obwód rybacki jeziora Miałkie (Głęboczek) w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 40

Obwód rybacki jeziora Jełguń w zlewni rzeki Łyna nr 11

Obwód rybacki jeziora Łańskie w zlewni rzeki Łyna nr 9

Obwód rybacki jeziora Pluszne w zlewni rzeki Łyna nr 8

Obwód rybacki jeziora Gil na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

Obwód rybacki jeziora Morąg (Marąg) na rzece Morąg nr 1

Obwód rybacki jeziora Narie na rzece Narienka nr 1

Obwód rybacki jeziora Sunia (Całun) w zlewni rzeki Łyna nr 44

Obwód rybacki jeziora Tawty (Tauty, Tajtowo) na cieku Struga Tawty w zlewni cieku Młyńska Struga

Obwód rybacki jeziora Pozorty na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka

Obwód rybacki jeziora Okonie na rzece Wąska nr 1 w zlewni kanału Kanał Elbląski

Obwód rybacki jeziora Gamerki (Gamry) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka

Obwód rybacki jeziora Wojnowskie na kanale Łomno nr 2

Obwód rybacki zbiornika wodnego Kowalskie na rzece Główna nr 3

Obwód rybacki jeziora Kownatki w zlewni rzeki Wkra nr 2

Obwód rybacki jeziora Mielno w zlewni rzeki Łyna nr 6

Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2

Obwód rybacki jeziora Wielki Omin (Umińskie Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

Obwód rybacki jeziora Ruda Woda (Dudzkie) na kanale Kanał Elbląski nr 3

Obwód rybacki jeziora Sambród na kanale Kanał Elbląski nr 4

Obwód rybacki jeziora Mildzie (Miłakowo) na rzece Narienka nr 2

Obwód rybacki jeziora Wiejskie Dolne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka

Obwód rybacki jeziora Tonka (Dytrych) na cieku Struga Lubomińska w zlewni rzeki Drwęca Warmińska

Obwód rybacki jeziora Kęty na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

 

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

 Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie