Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2014 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1)      Obwód rybacki rzeki Prosna nr 1;

2)      Obwód rybacki jeziora Zawadzkie w zlewni rzeki Orzyc nr 2;

3)      Obwód rybacki jeziora Maróz w zlewni rzeki Łyna nr 7;

4)      Obwód rybacki rzeki Łyna nr 2;

5)      Obwód rybacki jeziora Jemiołowo na rzece Jemiołówka (Amling) nr 1;

6)      Obwód rybacki jeziora Rościnno na rzece Mała Wełna nr 7;

7)      Obwód rybacki jeziora Płaskie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 39;

8)      Obwód rybacki jeziora Okmin w zlewni rzeki Szczeberka nr 5;

9)      Obwód rybacki jeziora Ożewo w zlewni rzeki Szczeberka nr 4;

10)  Obwód rybacki jeziora Puńsk w zlewni rzeki Marycha nr 1;

11)  Obwód rybacki jeziora Wierśnie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 44;

12)  Obwód rybacki jeziora Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka);

13)  Obwód rybacki jeziora Miałkie (Głęboczek) w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 40;

14)  Obwód rybacki jeziora Jełguń w zlewni rzeki Łyna nr 11;

15)  Obwód rybacki jeziora Łańskie w zlewni rzeki Łyna nr 9;

16)  Obwód rybacki jeziora Pluszne w zlewni rzeki Łyna nr 8;

17)  Obwód rybacki jeziora Gil na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca;

18)  Obwód rybacki jeziora Morąg (Marąg) na rzece Morąg nr 1;

19)  Obwód rybacki jeziora Narie na rzece Narienka nr 1;

20)  Obwód rybacki jeziora Sunia (Całun) w zlewni rzeki Łyna nr 44;

21)  Obwód rybacki jeziora Tawty (Tauty, Tajtowo) na cieku Struga Tawty w zlewni cieku Młyńska Struga;

22)  Obwód rybacki jeziora Pozorty na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka;

23)  Obwód rybacki jeziora Okonie na rzece Wąska nr 1 w zlewni kanału Kanał Elbląski;

24)  Obwód rybacki jeziora Gamerki (Gamry) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka;

25)  Obwód rybacki jeziora Wojnowskie na kanale Łomno nr 2;

26)  Obwód rybacki zbiornika wodnego Kowalskie na rzece Główna nr 3;

27)  Obwód rybacki jeziora Kownatki w zlewni rzeki Wkra nr 2;

28)  Obwód rybacki jeziora Mielno w zlewni rzeki Łyna nr 6;

29)  Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2;

30)  Obwód rybacki jeziora Wielki Omin (Umińskie Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca;

31)  Obwód rybacki jeziora Ruda Woda (Dudzkie) na kanale Kanał Elbląski nr 3;

32)  Obwód rybacki jeziora Sambród na kanale Kanał Elbląski nr 4;

33)  Obwód rybacki jeziora Mildzie (Miłakowo) na rzece Narienka nr 2;

34)  Obwód rybacki jeziora Wiejskie Dolne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka;

35)  Obwód rybacki jeziora Tonka (Dytrych) na cieku Struga Lubomińska w zlewni rzeki Drwęca Warmińska;

36)  Obwód rybacki jeziora Kęty na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki rzeki Prosna nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jeziora Zawadzkie w zlewni rzeki Orzyc nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki jeziora Maróz w zlewni rzeki Łyna nr 7

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki rzeki Łyna nr 2

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Jemiołowo na rzece Jemiołówka (Amling) nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Rościnno na rzece Mała Wełna nr 7

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Płaskie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 39

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Okmin w zlewni rzeki Szczeberka nr 5

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki jeziora Ożewo w zlewni rzeki Szczeberka nr 4

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

10

Obwód rybacki jeziora Puńsk w zlewni rzeki Marycha nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

11

Obwód rybacki jeziora Wierśnie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 44

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki jeziora Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

13

Obwód rybacki jeziora Miałkie (Głęboczek) w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 40

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

14

Obwód rybacki jeziora Jełguń w zlewni rzeki Łyna nr 11

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

15

Obwód rybacki jeziora Łańskie w zlewni rzeki Łyna nr 9

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

16

Obwód rybacki jeziora Pluszne w zlewni rzeki Łyna nr 8

3/0

Brak uwag

17

Obwód rybacki jeziora Gil na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

18

Obwód rybacki jeziora Morąg (Marąg) na rzece Morąg nr 1

3/0

Brak uwag

19

Obwód rybacki jeziora Narie na rzece Narienka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

20

Obwód rybacki jeziora Sunia (Całun) w zlewni rzeki Łyna nr 44

3/0

Brak uwag

21

Obwód rybacki jeziora Tawty (Tauty, Tajtowo) na cieku Struga Tawty w zlewni cieku Młyńska Struga

3/0

Brak uwag

22

Obwód rybacki jeziora Pozorty na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

23

Obwód rybacki jeziora Okonie na rzece Wąska nr 1 w zlewni kanału Kanał Elbląski

3/0

Brak uwag

24

Obwód rybacki jeziora Gamerki (Gamry) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka

3/0

Brak uwag

25

Obwód rybacki jeziora Wojnowskie na kanale Łomno nr 2

3/0

Brak uwag

26

Obwód rybacki zbiornika wodnego Kowalskie na rzece Główna nr 3

3/0

Brak uwag

27

Obwód rybacki jeziora Kownatki w zlewni rzeki Wkra nr 2

3/0

Brak uwag

28

Obwód rybacki jeziora Mielno w zlewni rzeki Łyna nr 6

3/0

Brak uwag

29

Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2

3/0

Brak uwag

30

Obwód rybacki jeziora Wielki Omin (Umińskie Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Brak uwag

31

Obwód rybacki jeziora Ruda Woda (Dudzkie) na kanale Kanał Elbląski nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

32

Obwód rybacki jeziora Sambród na kanale Kanał Elbląski nr 4

3/0

Brak uwag

33

Obwód rybacki jeziora Mildzie (Miłakowo) na rzece Narienka nr 2

3/0

Brak uwag

34

Obwód rybacki jeziora Wiejskie Dolne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka

3/0

Brak uwag

35

Obwód rybacki jeziora Tonka (Dytrych) na cieku Struga Lubomińska w zlewni rzeki Drwęca Warmińska

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

36

Obwód rybacki jeziora Kęty na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

 

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)      prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

c)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu (bez prawa głosu),

d)     dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 14-19,

e)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 28-34,

f)       dr inż. Andrzej Szczerbowski – autor opinii na temat operatów nr 22-27,

g)      mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 20-21,

h)      mgr inż. Piotr Traczuk – autor opinii na temat operatów nr 35-36,

i)        mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

j)        mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

Na posiedzeniu Zespołu nieobecni byli:

a)      dr inż. Paweł Buras – autor opinii na temat operatów nr 1 i 4

b)      dr inż. Irena Borzęcka - autor opinii na temat operatów nr 2-3 i 5

c)      dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS - autor opinii na temat operatów nr 6-13.

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie