Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 01-12-2017)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki JEZIORA MIELNO na cieku Mielneńska Struga nr 2
  2. Obwód rybacki JEZIORA SZAŁSTRY na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęki
  3. Obwód rybacki JEZIORA MARGONIN na rzece Margoninka nr 1
  4. Obwód rybacki JEZIORA KRÓLEWSKIE na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Myśliborskie nr 1
  5. Obwód rybacki JEZIORA ZDRĘSNO w zlewni rzeki Ełk nr 27
  6. Obwód rybacki JEZIORA CZERWONKA (Czerwonko) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wierzyca

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie