Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 01-12-2017)

Informujemy, że dnia 1 grudnia 2017 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Mielno na cieku Mielneńska Struga nr 2,
  2. Obwód rybacki jeziora Szałstry na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęki,
  3. Obwód rybacki jeziora Margonin na rzece Margoninka nr 1,
  4. Obwód rybacki jeziora Królewskie na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Myśliborskie nr 1,
  5. Obwód rybacki jeziora Zdręsno w zlewni rzeki Ełk nr 27,
  6. Obwód rybacki jeziora Czerwonka (Czerwonko) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wierzyca.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

1

Obwód rybacki jeziora Mielno na cieku Mielneńska Struga nr 2

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Szałstry na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęki

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Margonin na rzece Margoninka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki jeziora Królewskie na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Myśliborskie nr 1

0/3

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ, opinia negatywna

5

Obwód rybacki jeziora Zdręsno w zlewni rzeki Ełk nr 27

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jeziora Czerwonka (Czerwonko) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wierzyca

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie