Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 04-08-2017)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jezioro Borówno na cieku Skicka Struga nr 1
  2. Obwód rybacki jezioro Głomskie na rzece Głomia nr 1
  3. Obwód rybacki jezioro Sławianowskie na cieku Skicka Struga nr 4
  4. Obwód rybacki jezioro Połęczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wietcisa
  5. Obwód rybacki jezioro Szklanka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka)
  6. Obwód rybacki jezioro Powidzkie na rzece Meszna nr 1 - aneks do operatu

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie