Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 04-08-2017)

Informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jezioro Borówno na cieku Skicka Struga nr 1,
  2. Obwód rybacki jezioro Głomskie na rzece Głomia nr 1,
  3. Obwód rybacki jezioro Sławianowskie na cieku Skicka Struga nr 4,
  4. Obwód rybacki jezioro Połęczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wietcisa,
  5. Obwód rybacki jezioro Szklanka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka),
  6. Obwód rybacki jezioro Powidzkie na rzece Meszna nr 1 - aneks do operatu.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

1

Obwód rybacki jezioro Borówno na cieku Skicka Struga nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jezioro Głomskie na rzece Głomia nr 1

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jezioro Sławianowskie na cieku Skicka Struga nr 4

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jezioro Połęczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wietcisa

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jezioro Szklanka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka)

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jezioro Powidzkie na rzece Meszna nr 1 - aneks do operatu

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie