Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 06-04-2018)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Grabowskie na rzece Wierzyca nr 2
  2. Obwód rybacki jeziora Przedecz na rzece Noteć nr 1
  3. Obwód rybacki jeziora Wielkie w zlewni rzeki Ostroroga nr 1
  4. Obwód rybacki jeziora Jagoczany w zlewni rzeki Węgorapa nr 25
  5. Obwód rybacki jeziora Piotrowskie na rzece Wierzyca nr 1

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie