Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 06-04-2018)

Informujemy, że dnia 6 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Grabowskie na rzece Wierzyca nr 2
  2. Obwód rybacki jeziora Przedecz na rzece Noteć nr 1
  3. Obwód rybacki jeziora Wielkie w zlewni rzeki Ostroroga nr 1
  4. Obwód rybacki jeziora Jagoczany w zlewni rzeki Węgorapa nr 25
  5. Obwód rybacki jeziora Piotrowskie na rzece Wierzyca nr 1

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

1

Obwód rybacki jeziora Grabowskie na rzece Wierzyca nr 2

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Przedecz na rzece Noteć nr 1

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Wielkie w zlewni rzeki Ostroroga nr 1

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Jagoczany w zlewni rzeki Węgorapa nr 25

3/0

Uwzględniono uwagi ZOOR

5

Obwód rybacki jeziora Piotrowskie na rzece Wierzyca nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi ZOOR

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie