Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 06-10-2017)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 6 października 2017 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

  1. Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2 - aneks do operatu
  2. Obwód rybacki jeziora Mielno w zlewni rzeki Łyna nr 6 - aneks do operatu
  3. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 2 - aneks do operatu
  4. Obwód rybacki jeziora Płajtek Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka
  5. Obwód rybacki jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnagóra nr 1
  6. Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 6
  7. Obwód rybacki jeziora Trawickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
  8. Obwód rybacki jeziora Kortowskie w zlewni rzeki Łyna nr 13
  9. Obwód rybacki jeziora Legińskie w zlewni rzeki Łyna nr 58
  10. Obwód rybacki jeziora Dejnowa w zlewni rzeki Łyna nr 67

 

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie