Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 06-10-2017)

Informujemy, że dniu 6 października 2017 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2 - aneks do operatu,
  2. Obwód rybacki jeziora Mielno w zlewni rzeki Łyna nr 6 - aneks do operatu,
  3. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 2 - aneks do operatu,
  4. Obwód rybacki jeziora Płajtek Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka,
  5. Obwód rybacki jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnagóra nr 1,
  6. Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 6,
  7. Obwód rybacki jeziora Trawickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda,
  8. Obwód rybacki jeziora Kortowskie w zlewni rzeki Łyna nr 13,
  9. Obwód rybacki jeziora Legińskie w zlewni rzeki Łyna nr 58,
  10. Obwód rybacki jeziora Dejnowa w zlewni rzeki Łyna nr 67.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

1

Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2 - aneks do operatu

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Mielno w zlewni rzeki Łyna nr 6 - aneks do operatu

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki rzeki Łyna nr 2 - aneks do operatu

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Płajtek Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki jeziora Winnagóra na cieku Struga Winnagóra nr 1

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 6

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Trawickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Kortowskie w zlewni rzeki Łyna nr 13

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki jeziora Legińskie w zlewni rzeki Łyna nr 58

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki jeziora Dejnowa w zlewni rzeki Łyna nr 67

3/0

Brak uwag

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie