Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 09-02-2018)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Łomno Duże na cieku bez nazwy w zlewni Struga Sadowicka nr 1
  2. Obwód rybacki jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć nr 1
  3. Obwód rybacki jeziora Cegielnia w zlewni rzeki Szeszupa nr 29
  4. Obwód rybacki jeziora Królewskie na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Myśliborskie nr 1
  5. Obwód rybacki jeziora Liczonka w zlewni rzeki Pisa nr 74
  6. Obwód rybacki jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla nr 1
  7. Obwód rybacki jeziora Gowidlińskie na rzece Słupia nr 3
  8. Obwód rybacki jeziora Grabowskie na rzece Wierzyca nr 2
  9. Obwód rybacki jeziora Wielkie Długie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica)
  10. Obwód rybacki jeziora Tryd w zlewni rzeki Węgorapa nr 2

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie".

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie