Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 09-02-2018)

Informujemy, że dnia 9 lutego 2018 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Łomno Duże na cieku bez nazwy w zlewni Struga Sadowicka nr 1,
  2. Obwód rybacki jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć nr 1,
  3. Obwód rybacki jeziora Cegielnia w zlewni rzeki Szeszupa nr 29,
  4. Obwód rybacki jeziora Królewskie na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Myśliborskie nr 1,
  5. Obwód rybacki jeziora Liczonka w zlewni rzeki Pisa nr 74,
  6. Obwód rybacki jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla nr 1,
  7. Obwód rybacki jeziora Gowidlińskie na rzece Słupia nr 3,
  8. Obwód rybacki jeziora Grabowskie na rzece Wierzyca nr 2,
  9. Obwód rybacki jeziora Wielkie Długie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica),
  10. Obwód rybacki jeziora Tryd w zlewni rzeki Węgorapa nr 2.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

1

Obwód rybacki jeziora Łomno Duże na cieku bez nazwy w zlewni Struga Sadowicka nr 1

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Tuczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć nr 1

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Cegielnia w zlewni rzeki Szeszupa nr 29

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Królewskie na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Myśliborskie nr 1

2/0

przedstawiciel GDOŚ wstrzymał się od głosu

5

Obwód rybacki jeziora Liczonka w zlewni rzeki Pisa nr 74

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Świdno (Drzewno) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Gowidlińskie na rzece Słupia nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Grabowskie na rzece Wierzyca nr 2

0/3

Opinia negatywna

9

Obwód rybacki jeziora Wielkie Długie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica)

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki jeziora Tryd w zlewni rzeki Węgorapa nr 2

3/0

Brak uwag

 

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie