Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 09-06-2017)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jezioro Rumian na rzece Wel nr 3
  2. Obwód rybacki jezioro Jagowskie (Dróżno) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Strzelica nr 1
  3. Obwód rybacki jezioro Trzcinne (Spalone) na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Płonia nr 1
  4. Obwód rybacki jezioro Trackie w zlewni rzeki Łyna nr 41A
  5. Obwód rybacki jezioro Okole Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa nr 1
  6. Obwód rybacki jezioro Krzywionka w zlewni rzeki Ełk nr 24
  7. Obwód rybacki jezioro Karasiewek w zlewni rzeki Rospudy nr 8
  8. Obwód rybacki rzeki Kłonecznica nr 4

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie