Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 09-06-2017)

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jezioro Rumian na rzece Wel nr 3,
 2. Obwód rybacki jezioro Jagowskie (Dróżno) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Strzelica nr 1,
 3. Obwód rybacki jezioro Trzcinne (Spalone) na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Płonia nr 1,
 4. Obwód rybacki jezioro Trackie w zlewni rzeki Łyna nr 41A,
 5. Obwód rybacki jezioro Okole Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa nr 1,
 6. Obwód rybacki jezioro Krzywionka w zlewni rzeki Ełk nr 24,
 7. Obwód rybacki jezioro Karasiewek w zlewni rzeki Rospudy nr 8,
 8. Obwód rybacki rzeki Kłonecznica nr 4.

 

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jezioro Rumian na rzece Wel nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jezioro Jagowskie (Dróżno) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Strzelica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki jezioro Trzcinne (Spalone) na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Płonia nr 1

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jezioro Trackie w zlewni rzeki Łyna nr 41A

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jezioro Okole Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jezioro Krzywionka w zlewni rzeki Ełk nr 24

3/0

Brak uwag

7

Obwód rybacki jezioro Karasiewek w zlewni rzeki Rospudy nr 8

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki rzeki Kłonecznica nr 4

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

 • dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatu nr 1,
 • dr inż. Tomasz Czerwiński - Członek Zespołu,
 • dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 2-3
 • dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 4-5,
 • dr inż. Dariusz Ulikowski – autor opinii na temat operatu nr 6,
 • mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 7-8,
 • mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie