Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 1-03-2019)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 1 marca 2019 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Mielno na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 2,
  2. Obwód rybacki jeziora Świdzinko (Świdzienko) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2,
  3. Obwód rybacki jeziora Wilczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Ostrowo – Gopło – Nr 1.

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie